Nori zuzenduta dago Jolas-terapia?

Oro har, sufritzen ari diren haur guztiei. Esku-hartze terapeutikoari dagokionez, ondorengo kasuak hartzen ditu bere gain: autoestimu baxua, ziurtasun arazoak, beldurrak, jaiotze uneko edo jaio ondoko trauma, tratu txarrak, sexu-jazarpena, dolua, gurasoen banantzea edo dibortzioa, ospitaleratutako haurrak, arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen, portaeraren eta garapenaren arazoak, depresioa, eskolako zailtasunak, bullying, antsietatea, oldarkortasuna, elikadura arazoak (bulimia, anorexia, e.a.), estresa, alkohola edota beste substantzien kontsumoa eta abar luze bat.

Haserre
Haurrek hazteko eta beraien buruetan bilakatzeko duten ahalmenean sinestea.